Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

BYD HAWDDGAR AC ELMER-GAR

Gwasanaeth lliwgar


gan y Parchg  Alan M. Barker

Addas ar gyfer Dosbarth Derbyn/ Cyfnod Allweddol 1

Fersiwn Saesneg

Nod

Sylwi pa mor lliwgar yw’r byd, a dathlu hynny.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Gwahoddwch bawb i ddathlu a llawenhau am ein byd rhyfeddol, lliwgar. Eglurwch eich bod yn mynd i drefnu blodau mewn fâs – ond nid mewn unrhyw hen lestr dal blodau. Mae’r fas sydd gennych chi a’r trefniant blodau y byddwch chi’n ei greu wedi’i ysbrydoli gan y cymeriad lliwgar o lyfr stori i blant, cymeriad o’r enw Elmer. (Dewch â’r fâs i’r golwg er mwyn i bawb ei gweld.)
 2. Trefnwch eich blodau yn y fâs, un lliw ar y tro, gan sgwrsio â’r plant tra byddwch chi’n gwneud hynny. Gall eich sgwrs fod rhywbeth yn debyg i hyn:

  ‘Dyma eurflodau melyn hardd - chrysanthemums. Mae melyn yn gwneud i mi feddwl am dywod melyn glan y môr yn yr haf.

  Am beth mae’r lliw melyn yn gwneud i chi feddwl?’

  (O bosib, fe fydd yr ymateb yn cynnwys awgrymiadau fel yr haul braf, blodau fel dant y llew neu gennin Pedr hardd. Anogwch y plant i ddefnyddio gwahanol ansoddeiriau wrth ddisgrifio.)

  ‘Dyma flodyn gwyn y lili. Mae lliw gwyn yn gwneud i mi feddwl am . . . eira glân yn disgleirio.
  Am beth mae’r lliw gwyn yn gwneud i chi feddwl?’

  (Fe allai’r ymateb gynnwys: cymylau ysgafn, colomen fwyn.)

  Ewch ymlaen gydag enghreifftiau tebyg i’r canlynol:

blodyn porffor lelog - lilac, yn ein hatgoffa o rawnwin llawn sudd, a sebon persawrus;

glas (gellysgen – iris ), yn ein hatgoffa o’r awyr las yn yr haf a’r gwenoliaid yn hedfan yn gyflym, a’r môr dwfn hefyd;

pinc (carnations), fel y blodau cyntaf tlws ar y coed yn y gwanwyn, a gwefusau’n gwenu;

oren (calendula neu gerbera), sy’n danbaid fel yr haul yn machlud, neu deigr ffyrnig;

coch (rhosyn neu gerbera), lliw’r fuwch goch gota smotiog, neu afalau coch blasus;

gwyrdd (deiliach), sy’n rhoi cysgod rhag yr haul pan fydd hi’n boeth, neu laswellt hir;

ac mae lliw brown pren yn gwneud i ni feddwl am y ddaear dda y mae’r blodau wedi tyfu ohoni.

Wrth gyflwyno pob lliw, daliwch ati i holi, ‘Am beth mae’r lliw yma’n gwneud i chi feddwl?’
Er hynny, peidiwch ag oedi gormod gyda phob lliw. Cadwch eich cyflwyniad i fynd yn ei flaen yn gyson.

 1. Wedi i chi orffen gosod y blodau a thrafod, dewch i gasgliad bod y fâs yn awr yn llawn a’r trefniant cyfan yn lliwgar iawn. Yn wir, mae’n ‘Elmer-gar’ iawn. Gwahoddwch bawb i werthfawrogi mor lliwgar yw’r cyfanwaith.
 2. Eglurwch eich bod yn mynd i lenwi’r fâs â dwr wedyn a’i gadael yng nghyntedd yr ysgol (neu fan priodol arall) er mwyn i bawb gael gweld y trefniant lliwgar, ‘Elmer-gar’. Ac yn y dyddiau nesaf, fe fydd pawb yn sylwi ar y fâs a’r blodau wrth ei phasio, ac yn cofio ein bod yn byw mewn byd hyfryd, hawddgar, lliwgar ac ‘Elmer-gar’ iawn!
 3. Diweddwch trwy ddymuno diwrnod hawddgar, lliwgar ac ‘Elmer-gar’ i bawb.

Amser i feddwl

Gwahoddwch y plant i weddïo gyda’u llygaid ar agor, gan edrych ar y blodau.

Edrychwch ar y lliwiau llachar, a gweld sut maen nhw’n gweddu’n dda gyda’i gilydd.

Oni fyddai bywyd yn ddiflas pe byddai popeth yr un fath?

Gadewch i ni fod yn ddiolchgar!

Rydyn ni’n byw mewn byd mor hyfryd a hawddgar, mor lliwgar, ac mor ‘Elmer-gar’!

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>