Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

HELPU

gan Jan Edmunds

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 1

Nod

Annog y plant i fod yn gyfrifol am bethau a phwysleisio pa mor bwysig yw helpu eraill.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 

Amser i feddwl

Eseia 41.6: ‘Y mae pawb yn helpu ei gilydd a’r naill yn dweud wrth y llall, “Ymgryfha”.’

Gofynnwch i’r plant sut y bydden nhw’n gallu helpu - yn enwedig, sut y bydden nhw’n gallu helpu eu mamau.

Gweddi

Arglwydd y galon garedig, gwna fy nghalon innau’n un garedig.
Arglwydd y dwylo tyner, gwna fy nwylo innau’n rhai tyner.
Arglwydd y traed parod a bodlon, gwna fy rhai innau’n barod a bodlon,
fel y gallaf dyfu’n debycach i ti ym mhob peth y byddaf i yn ei ddweud a’i wneud.

 

Neu, ar gyfer Sul y Fam:

Diolch am bopeth y mae ein mamau ni i gyd yn ei wneud i ni.

Helpa fi i helpu eraill hefyd, yn fy nghartref ac yn yr ysgol.

Helpa fi i ddweud ‘diolch’ wrth fy mam am yr holl bethau y mae hi’n ei wneud.

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>