Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

PAN FYDDA I WEDI TYFU

gan Jan Edmunds


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 (neu’r Ysgol Gyfan)

Nod

Ystyried y gwaith sy’n cael ei wneud gan bobl eraill, a meddwl am ddod yn aelod gwerthfawr o’r gymdeithas.

Paratoad a deunyddiau

 

 

Gwasanaeth

Pan fyddwn ni wedi tyfu’n oedolion, tybed beth fyddwn ni.

Mae cymaint o wahanol swyddi, dyma restr o ddim ond rhai i chi.

Llefarwyr:

  1  Gyrru ambiwlans hoffwn i ei wneud.

  2  Fe hoffwn i weithio i’r gwasanaeth tân.

  3  Aelod o’r heddlu hoffwn i fod.

  4  Fe hoffwn i weithio gydag anifeiliaid - rhai mawr a rhai mân.

  5  Efallai y bydda i’n athro (athrawes) yn gweithio mewn ysgol.

  6  Fe hoffwn i weithio mewn siop sy’n gwerthu dillad ffasiynol.

  7  Fe fydda i’n bensaer enwog yn cynllunio adeiladau hardd.

  8  Fe hoffwn i werthu planhigion i chi gael eu tyfu yn eich gardd.

  9  Efallai y bydda i’n ffermwr, caf yrru tractor bob dydd trwy’r caeau.

10  Efallai bydda i’n llyfrgellydd - rydw i wrth fy modd yng nghanol llyfrau.

11  Chef hoffwn i fod, yn creu bwydydd diddorol.

12  Efallai mai optegydd fydda i, os byddwch chi eisiau sbectol.

13  Fe hoffwn i fod yn adeiladydd a gallu codi ty.

14  Os byddwch chi eisiau trwsio’ch cyfrifiadur, dyma’r dyn i chi!

15  Fe fydda i’n beilot awyren fawr, yn hedfan i wledydd y byd.

16  Fe fydda i’n actor neu’n gyflwynydd rhaglenni teledu, yn eich diddanu chi i gyd.

17  Efallai y byddaf yn beldroediwr, gôl-geidwad efallai - rhif un -

              yn ymarfer fy ffitrwydd bob dydd, a chael fy nhalu am fwynhau fy hun.

18  Efallai y bydda i’n feddyg fydd yn gallu eich gwella chi.

19  Does gen i ddim syniad o gwbl beth yn y byd fydda i!

20  Ond beth bynnag ydw i, beth bynnag fydda i - y fi fydda i!

 

Amser i feddwl

Gweddi

(Fe allai un o’r plant arwain y weddi hefyd.)

Annwyl Dduw,

Arwain ni ar hyd y ffordd, wrth i ni ddewis beth hoffem ni ei wneud yn ystod ein bywyd.

Helpa ni, trwy waith caled a gweithredoedd gonest, i gyrraedd ein nod.

Dysga ni i helpu eraill, a dod yn aelodau defnyddiol o’r gymdeithas.

Amen.Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>