Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

MAMAU

gan Gordon a Ronni Lamont

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Fersiwn Seasneg

Nod

Cyferbynnu bywyd yn y Gorllewin gyda bywyd mewn rhannau o’r byd sy’n datblygu, gan ddefnyddio profiad mamau fel enghraifft.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Cyflwynwch thema’r gwasanaeth – meddwl am famau mewn gwahanol rannau o’r byd. Trafodwch unrhyw storïau sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar am y byd sy’n datblygu – storïau y gallai’r plant fod yn gyfarwydd â nhw.
 2. Cyflwynwch y gerdd.

  Un
  Fi yw mam rhif un - yn wir, rwy’n brysur iawn.
  Mae cymaint gen i i’w wneud bob dydd, mae f’amserlen i yn llawn.
  Gwaith y tu allan
  Gwaith yn y ty
  Mae rhywun eisiau rhywbeth
  o hyd ac o hyd.
  Fi yw mam rhif un - yn wir, rwy’n brysur iawn.

  Dau
  Fi yw mam rhif dau, rwy’n sefyll yn y ciw.
  Rwy’n disgwyl wrth y ffynnon am fy nhro i godi dwr.
  Rhaid cael dwr i gadw fy nheulu’n fyw.
  Fe gerddaf ddwy filltir yn ôl i’r ty
  A’r dwr ar fy mhen fel hyn bob dydd
  Ddwywaith y dydd, gaeaf a haf
  O! Fe fyddai cael tap dwr yn y ty’n beth braf.
  Fi yw mam rhif dau, rwy’n sefyll yn y ciw.

  Tri
  Fi yw rhif tri. Rwy’n eich cynrychioli chi a fi.
  Dydw i ddim yn fam, ond fi yw’r un y mae hi’n gweithio er fy mwyn, welwch chi.
  Ledled y byd
  neu dim ond i lawr y stryd
  Yng ngwledydd Affrica ac yn Ewrop hefyd
  Mae ein mamau’n gweithio’n ddi-baid o hyd ac o hyd.
  Fi yw rhif tri. Rwy’n eich cynrychioli chi a fi.
 3. Trafodwch y gerdd gan ganolbwyntio ar y gwahaniaeth rhwng bywyd y ddwy fam. Am beth roedd ‘mam rhif un’ yn sôn pan ddywedodd hi fod cymaint ganddi i’w wneud?

  A yw’r plant yn gwybod rhywbeth am fywyd pobl, yn enwedig y mamau, yn y byd sy’n datblygu? Os mai ‘rhif tri’ yw pob un ohonom ni, beth allwn ni ei wneud i helpu ‘rhif un’ a ‘rhif dau’?

Amser i feddw

Gweddi

Annwyl Dduw,
Diolch i ti am famau ledled y byd.
Diolch i ti am y pethau y byddan nhw’n eu gwneud wrth ofalu amdanom a’n helpu ni.
Rydyn ni’n meddwl am famau yn ein gwlad ni,
ac rydyn ni’n meddwl am famau yn y byd sy’n datblygu.
Maen nhw i gyd yn gweithio’n galed.
Helpa ni i’w helpu nhw mewn unrhyw ffordd y gallwn ni.

Emyn

 

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>