Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

RWYT TI’N FY NGWELD I YN Y TYWYLLWCH

gan Guy Donegan-Cross


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Dangos i’r plant nad yw Duw byth yn eu gadael o’i olwg.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

  1. Dangoswch glip byr o ffilm boblogaidd i blant. Holwch gwestiynau i brofi pa mor dda y gwnaeth y plant arsylwi. Fe allech chi roi gwobrwyon bach, os ydych yn dymuno, i’r sawl sy’n rhoi atebion cywir i chi.
  2. Gofynnwch i’r plant pa fath o bobl y mae’n ofynnol iddyn nhw fod os ydyn nhw eisiau bod yn rhai da am sylwi ar bethau? Pwy sy’n gorfod bod yn graff wrth eu gwaith? Er enghraifft, aelodau o’r heddlu (ditectif), newyddiadurwyr, arlunwyr.
  3. Pam ei bod hi’n bwysig sylwi ar bobl? Pa fath o deimlad yw cael eich anwybyddu?

    Adroddwch yn eich geiriau eich hun, stori Sacheus o bennod 19 yn Efengyl Luc. Pwysleisiwch y prif bwynt yn y stori, sef bod Iesu wedi sylwi ar Sacheus pan oedd neb arall wedi gwneud hynny. Roedd hynny wedi gwneud i Sacheus deimlo’n bwysig. 
  4. Gofynnwch i’r plant gau eu llygaid. Mae’r Beibl yn dweud: ‘Nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti.  Rwyt yn fy ngweld hyd yn oed yn y dirgel’ (aralleiriad o ran o Salm 139). Pan ydyn ni’n teimlo’n unig, mae Duw yn sylwi arnom ni.  Pan fyddwn ni’n flinedig, mae Duw yn sylwi arnom ni.  Pan fyddwn ni’n credu ein bod yn anweledig, mae Duw yn sylwi arnom ni. Nid yw byth yn peidio â sylwi arnom ni.

Amser i feddwl

Goleuwch gannwyll a darllenwch yr adnodau o’r Beibl unwaith eto.  Rhowch amser i’r plant fyfyrio eu hunain, a meddwl am ystyr y geiriau.

Gweddi

Arglwydd, diolch dy fod ti yn sylwi arnaf bob amser. 

Rho i mi lygaid i weld y bobl hynny sy’n teimlo’n unig, a helpa fi i sylwi arnyn nhw. 

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>