Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

GWYLIAU’R HAF


gan Jan Edmunds


Addas ar gyfer yr Ysgol GyfanNod

Nod

Darparu gwasanaeth i’w gyflwyno gan y rhai sy’n gadael yr ysgol ar ddiwedd tymor yr haf.

Paratoad a deunyddiau

 

 


Gwasanaeth

Llefarydd 1:  Bore da, bawb. Rydyn ni bron â dod i ddiwedd blwyddyn ysgol arall.

Llefarydd 2:  Fydd rhai ohonom ni ddim yn dod yn ôl i’r ysgol yma ar ôl y gwyliau am ein bod yn mynd i ysgol arall, lle byddwn ni’n gwneud ffrindiau newydd.

Llefarydd 3:  G              G sydd am y gwersi y gwnaethom eu dysgu,

                                          ysgrifennu a darllen, dysgu hanes a chanu.

Llefarydd 4:  W             O wythnos i wythnos, roeddem wrthi drwy’r adeg

                                          yn dysgu am wyddoniaeth, celf a chrefft a thechnoleg.

Llefarydd 5:  Y              Y sydd am ymweliadau addysgol,

                                          cawsom fwynhau sawl taith i lefydd gwahanol.

Llefarydd 6:  L              L sydd am lot, lot fawr o bethau diddorol

                                          y cawsom eu gwneud tra buom yn yr ysgol.

Llefarydd 7:  I                 Ar yr iard, y neuadd ginio, a’r dosbarthiadau,

                                          cawsom ddysgu byw’n iach a dysgu pa fwyd sydd orau.

Llefarydd 8:  A              A sydd am achlysuron arbennig fu’n rhan o’n profiadau

                                          Perfformiadau, mabolgampau, a rhannu tystysgrifau.

Llefarydd 9U              O s?m ‘un ac un yn gwneud dau’, yn y dosbarth derbyn,

                                          Fe ddysgais wneud symiau llawer anoddach wedyn.

Llefarydd 10:  H            Cawsom adegau hapus i gyd gyda’n gilydd

                                          a llawer o hwyl bob yn ail a pharchusrwydd.

Llefarydd 11:  A            Fe fydd gennym atgofion di-rif am ein hathrawon,

                                          am bawb fu’n ein helpu, ac am ein holl gyfeillion

Llefarydd 12:  F            Felly, cyn i ni fynd, i ble bynnag yr awn -

                                          Diolch am flynyddoedd o ddysgu a fu’n fuddiol iawn.

Llefarydd 13:  (gan bwyntio at y ddau air gorffenedig) Erbyn hyn, rydym bron â dod i ddiwedd blwyddyn ysgol, ac fe allwn ni i gyd edrych ymlaen at ein gwyliau haf hir.

 

Amser i feddwl

Llefarydd 14:  Gadewch i ni ofyn i Dduw ofalu amdanom ni, yn enwedig y rhai sy’n symud ymlaen i ysgol arall. Cadw ni i gyd yn ddiogel yn ystod y gwyliau.

Llefarydd 15:  Rydyn ni’n diolch am y flwyddyn ysgol sydd wedi bod, ac yn diolch am ein ffrindiau, ac yn diolch hefyd am y gwersi rydyn ni wedi’u dysgu.

Gweddi 

(Gall gweddill y plant arwain y weddi ganlynol, neu fe allech chi rannu’r llinellau rhwng nifer o unigolion iddyn nhw’u hadrodd. Addasiad yw’r weddi o ‘The school creed’, gweddi ysgol yng Nghanada.)

Dyma ein hysgol.

Gadewch i bawb fod yn hapus yma bob amser.

Gadewch i’n hysgol fod yn llawn llawenydd bob amser.

Gadewch i ofal a chariad barhau i fod yma bob amser:

Cariad tuag at ein gilydd,

Cariad tuag at bobl ym mhob man,

Cariad tuag at fywyd ei hun,

A chariad Duw.

Gadewch i ni gofio,

yn union fel mae llawer o ddwylo’n adeiladu ty,

felly mae pob plentyn yn gallu helpu i wneud yr ysgol hon yn lle hyfryd.

Amen.


Emyn


Gwasanaethau Cynradd >>