Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

GWYLIAU’R HAF

gwasanaeth i’r rhai sy’n ymadael â’r ysgol

gan Jan Edmunds

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Darparu gwasanaeth byr ar gyfer y plant hynny sy’n symud ymlaen i ysgol arall.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth  

Llefarydd 1

Bore da, bawb. Rydyn ni’n tynnu at derfyn ein blwyddyn ysgol, ac mae’r rhan fwyaf ohonom yn edrych ymlaen tuag at wyliau’r haf.

Llefarydd 2

Fe fyddem ni’n hoffi cael dweud ffarwel yn ein ffordd arbennig ein hunain.

(Mae pob un o’r plant sydd â chardiau yn camu ymlaen yn ei dro ac yn dal ei lythyren i fyny wrth lefaru. Bydd angen iddyn nhw barhau i ddal eu llythrennau i fyny fel y bydd y geiriau cyflawn yn cael eu ffurfio.)

(1) G  Gwyliau’r haf, gwyliau’r haf,

(2) A  Amser braf a ddaw.

(3) D  Dim angen codi’n fore i ddod i’r ysgol cyn naw!

(4) A  Athrawon, do, cawsom athrawon da yn wir.

(5) E  Fe fydd enwau’r rhain yn aros ar ein cof am hir.

(6) L  Lot, lot fawr iawn o bethau diddorol a wnaethom,

(7) Y  Yn yr ysgol, ar hyd y blynyddoedd meithion!

(8) R  Ond, rywsut rydyn ni’n teimlo’n reit ryfedd,

(9) Y  Ymadael sydd raid â’r ysgol hon yn awr,

(10) S  Symud ymlaen i ysgol arall, fawr.

(11) G  Gadael am byth - fe fydd rhai yn gofidio -

(12) O  Ond, sut bynnag y teimlwn, wnawn ni ddim eich anghofio.

(13) L  Fe fydd gennym lot, lot fawr o atgofion da.

  

(Pawb i ymuno i lefaru gyda’i gilydd yma.)

Mae gwyliau’r haf yn amser hapus, cawn hwyl yn yr awyr iach a’r haul.

Cawn ymweld â glan y môr, o bosib, a mynd am dro a mwynhau.

A hefyd mae’n gyfnod ffarwelio, symud ymlaen sydd raid yn awr,

Ond wnawn ni ddim eich anghofio, bydd gennym lu o atgofion yn aros -

FFARWEL A DIOLCH YN FAWR!

Amser i feddwl

Llefarydd 3

Gawn ni gyd-weddïo:

Rydyn ni’n diolch i ti, O Dduw, am ein hysgol, lle rydyn ni wedi bod gyda’n gilydd o ddydd i ddydd.

Rydyn ni’n diolch am yr holl bobl sy’n gweithio i wneud y lle yn lle hapus.

Diolch am fod gyda ni yn ein gwaith ac yn ein chwarae.

Diolch am y ffrindiau rydyn ni eu hadnabod yma.

Gad i ni fynd â’r atgofion hapus sydd gennym ni am yr ysgol yma

gyda ni wrth i ni symud ymlaen oddi yma i ysgol arall.

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>