Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Y Parot Bach Dewr


gan Gordon a Ronni Lamont


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Archwilio’r syniad o arweinyddiaeth trwy esiampl dda.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

  1. Cyflwynwch y stori gan ddweud mai hen chwedl Fwdhaidd yw hi. Darllenwch, neu adroddwch y stori yn eich geiriau eich hun, neu ei chyflwyno fel drama gan y plant.
  2. Holwch y plant am eu hymateb i’r stori. Pam y ceisiodd y parot ddiffodd y tân? Pam na wnaeth hedfan i ffwrdd oddi yno? Onid oedd ei weithred yn ddibwrpas – allai’r parot byth gario digon o ddwr i ddiffodd y fflamau? Pam y trodd un o’r duwiau ei hun yn eryr? Beth wnaeth i’r eryr ddechrau crio?
  3. Cyflwynwch y syniad o fod yn esiampl i eraill ac awgrymwch rai enghreifftiau mewn bywyd go iawn. Er enghraifft, rhywun yn peidio â bod yn gas wrth rywun arall, a phawb arall yn dilyn ac yn gwneud yr un peth. Neu rywun yn penderfynu ymdrechu i wneud rhyw gamp anodd mewn gwaith ysgol neu ym myd chwaraeon, a hynny’n rhoi’r hyder i rai eraill ymuno yn y gamp. Efallai bod rhywun dewr yn gallu gwrthwynebu bwli, ac ymhen ychydig mae’r bwli’n hollol ddiymadferth. Holwch y plant oes ganddyn nhw enghreifftiau eu hunain.
  4. Gorffennwch trwy atgoffa pawb nad oedd gan y parot bach dewr ddigon o nerth na’r gallu i ddiffodd y tân ar ben ei hun, ond roedd wedi trio’i orau, a dyna beth wnaeth arwain at yr hyn a ddigwyddodd, a’r duw’n diffodd y tân. Ceisio gwneud ein gorau yw’r hyn y gallwn ninnau ei wneud hefyd.

Amser i feddwl

Myfyrdod:

Meddyliwch am y parot bach dewr,

wnaeth ddal ati yn benderfynol o beidio rhoi’r gorau iddi.

Meddyliwch am y duw a drodd ei hun yn eryr ac a synnwyd gan ddewrder y parot bach.

Meddyliwch am y gwahaniaeth y gallech chi ei wneud pe mai chi fyddai’r un hwnnw a fyddai’n gwneud y peth iawn,

yr un a fyddai’n arwain trwy ddangos esiampl.

Gweddi:

Rydyn ni’n meddwl am stori’r parot bach dewr.

Helpa ninnau i fod yn ddewr ac i wneud y peth iawn,

i arwain trwy ddangos esiampl.

Amen.


Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>