Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Diwrnod Rhyngwladol Heddwch

gan James Lamont


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4/ Cyfnod Allweddol 5

Nod

Edrych ar gysyniad Diwrnod Rhyngwladol Heddwch.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

  1. Rydym yn byw mewn byd lle mae heddwch yn wibiog.  Er gwaethaf bodolaeth mudiadau cadw heddwch, megis y Cenhedloedd Unedig, a’r ffaith bod pobl yn casáu rhyfel, mae lluoedd cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig ar hyn o bryd wedi eu lleoli ar 16 o wahanol ymgyrchoedd ar draws y byd. Mae cenhedloedd mor wahanol eu natur â Libanus, Haiti, Cyprus ac India wedi gwahodd lluoedd rhyngwladol i’w plith gyda’r bwriad pendant o reoli a chael gwared ar wrthdrawiadau lleol sydd weithiau wedi mynd yn achosion mawr. Serch hynny, ar un diwrnod, sef 21, Medi yn flynyddol, bydd gofyn am gael cadoediad drwy’r diwrnod hwnnw o fore gwyn tan nos, i atgoffa’r byd pa mor werthfawr yw heddwch a pha mor anodd yw ei gadw.
  2. Ers 1981, mae’r Gloch Heddwch wedi cael ei chanu ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd ar y diwrnod hwnnw.  Cafodd y gloch hon ei gwneud o ddarnau o arian gafodd eu rhoddi gan blant o bob cwr o’r byd.  Cafodd ei rhoi i’r Cenhedloedd Unedig yn rhodd gan Siapan, gwlad sydd wedi troi ei chefn ar wrthdrawiadau arfog ers cyfnod yr Ail Ryfel Byd, ac sydd wedi datblygu i fod yn un o’r gwledydd economaidd cryfaf, ac yn bwysig iawn ar y llwyfan rhyngwladol. Mae’r arysgrif ar y gloch yn darllen: ‘Long Live Absolute World Peace’ sef ‘Hir Oes i Heddwch Byd Eang Llwyr’.
  3. Mae heddwch byd eang yn ddyhead nobl yn yr haniaethol, ond a yw heddwch ei hun yn ddyhead real?  Yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, wedi’r ymryddhâd o fygythiad y Natsïaid, cafodd trigolion yr Undeb Sofietaidd eu hunain yn byw dan ormes wahanol.  Cafodd heddwch ei gyflawni, ond am bris rhyddid o gael y bobl yn byw dan sawdl comiwnyddiaeth.
  4. Yn 2004, trefnodd y Cenhedloedd Unedig i ryddhau cyfres o stampiau post i goffau Diwrnod Heddwch y Byd. Un o’r cynlluniau i ennill gwobr oedd hwnnw gan fyfyriwr o’r enw Yang Chih-yuan o Taiwan. Gwlad yw Taiwan sydd wedi ei lleoli ar ynys ger arfordir Tsieina, a phobl Tsieina yw’r bobl sy’n byw arni.  Fodd bynnag, mae’n ystyried ei hun fel gwlad ar wahân, gyda’i llywodraeth a’i hunaniaeth ddiwylliannol ei hun. Ond, oherwydd nad yw Tsieina yn cydnabod bodolaeth Taiwan fel cenedl sofran, ataliodd y Cenhedloedd Unedig rhag cynhyrchu’r stamp.
  5. Fodd bynnag, bu diweddglo hapus i’r cyfan. Yn dilyn trafodaethau ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig, cafodd y stamp ei ryddhau ar draws y byd.  Mae hyn yn dangos yn glir fodd bynnag, yn ein byd fe ddefnyddir heddwch fel masg i fytholi anghyfiawnder a grym a rheolaeth y rhai cryfaf.  Hyd nes y bydd y newynog yn cael eu bwydo a’r cyfiawn yn cael eu haeddiant, byddwn o hyd yn gorfod byw dan gysgod rhyfel. Gyda biliwn o bobl yn y byd yn newynu, ni fu’r angen am wir heddwch erioed mor dyngedfennol, oherwydd beth yw heddwch heb gyfiawnder ond estyniad o ryfel.

Amser i feddwl

Chwaraewch y gerddoriaeth.

Dangoswch y lluniau o bobl yn dioddef.

Myfyrdod  

Hedd, perffaith hedd …

Gobaith mewn anobaith

Goleuni yn y tywyllwch

Pa mor hir, Arglwydd, pa mor hir?

Cariad, perffaith gariad …

Llawenydd mewn poen

Goleuni yn y tywyllwch

Pa mor hir, Arglwydd, pa mor hir?

Hedd, perffaith hedd …

Yn dod i bob un

A minnau’n dod â hwn i mewn,

Goleuni yn y tywyllwch

Pa mor hir, Arglwydd, pa mor hir?

Gweddi

Arglwydd, tyrd â heddwch i’n byd blinderus

Heddwch sy’n gyfiawn

Heddwch sy’n deg

Heddwch i bawb.

Amen

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>