Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

AGWEDDAU AR MALAWI 3

Yn yr ysgol ym Malawi


gan Helen Redfern

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Rhoi i’r plant gipolwg ar fywyd ysgol ym Malawi.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth  


Yn y rhan fwyaf o ysgolion y llywodraeth ym Malawi, does dim un o’r pethau yma. (Photo 1 http://www.assemblies.org.uk/current/nov09_malawi3_1.php>

Darllenydd 2:  Mae  …… o blant yn fy ysgol i.

Darllenydd 1:  Mae 60 o blant yn fy nosbarth i. (Photo 3 <http://www.assemblies.org.uk/current/nov09_malawi3_3.php>)

Darllenydd 2:  Mae  … o blant yn fy nosbarth i.

Darllenydd 1:  Mae’r ysgol yn dechrau am hanner awr wedi saith, ac yn gorffen am hanner awr wedi un ar ddeg.

Darllenydd 2:  Mae´r ysgol yn dechrau am …… ac yn gorffen am …….

Darllenydd 1:  Fy hoff bwnc i yn yr ysgol yw Chichewa, sef iaith Malawi.

Darllenydd 2:  Fy hoff bwnc i yn yr ysgol yw  …….

 

Amser i feddwl

Cymerwch rywfaint o amser i ddychmygu sut beth fyddai mynd i’r ysgol ym Malawi.

Mae plant ym Malawi’n gweithio’n galed yn yr ysgol oherwydd maen nhw’n gwybod fod addysg dda yn bwysig iawn er mwyn iddyn nhw gael swydd pan fyddan nhw wedi tyfu’n oedolion.

Dychmygwch fynd i ysgol heb fyrddau na chadeiriau.

Mae ein hysgol ni yn llawn o bethau y dylem fod yn ddiolchgar amdanyn nhw.

(Dangoswch y lluniau unwaith eto, a chwaraewch ychydig o gerddoriaeth fel bo’r plant yn gallu cael amser i fyfyrio ar ben eu hunain am ychydig funudau.)

Wrth i ni feddwl am wlad Malawi, gadewch i ni agor ein meddyliau er mwyn dysgu sut mae pobl yn byw, sut maen nhw’n gweithio ac yn chwarae.

Gadewch i ni agor ein calonnau i werthfawrogi’r hyn oll sydd gennym ni.

Gadewch i ni agor ein meddyliau a meddwl am foment sut y gallwn ni gynorthwyo pobl Malawi i wireddu eu breuddwydion.   


Emyn


 


Gwasanaethau Cynradd >>