Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

GWAITH TÎM

gan Paul Sandford

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2/ Ysgol Gyfan

Nod

Annog y plant i weithio fel tîm.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth  

         Bydd y trydydd plentyn yn cael ei alw ymlaen i daflu tair pêl i’r awyr a’u dal. (Efallai ei fod yn gallu jyglo).

 

Amser i feddwl

Gadewch i’r plant edrych ar y posau unwaith yn rhagor. Pwysleisiwch mor bwysig yw gweithio fel tîm os ydyn ni eisiau datrys llawer o’r problemau bach sy’n dod i’n rhan o ddydd i ddydd.


Gweddi
Dad Nefol,
Diolch i ti bod cymaint i’w ddysgu.
Helpa ni i ddeall trwy ddyfalbarhau, a meddwl drosom ein hunain sut i ddatrys ein problemau,
trwy wrando hefyd ar gyngor da,
a thrwy ddilyn pobl sy’n gwybod yn well.

Emyn


Gwasanaethau Cynradd >>