Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

LEDLED Y BYDYSAWD

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 

[FIDEO]

(Edrychwch ar y wefan  www.youtube.com/watch?v=W7ETLWwgYiU)

Ledled y bydysawd
(4 munud 40 eiliad)

Mae’r gwasanaeth hwn yn dilyn llwybr cyflawn, gyda deunydd myfyriol tua’r diwedd. 
Mae’n bosib, wrth gwrs, y byddech yn dymuno ymestyn hyn wedi i’r fideo ddod i ben. Gwelwch syniadau’n dilyn.

Rydym yn argymell eich bod yn gwylio’r fideo cyn ei ddefnyddio gyda’ch cynulleidfa.

Fe all ansawdd rhywfaint o’r deunydd ymddangos yn wael – mae hyn oherwydd oedran y delweddau sydd wedi cael eu defnyddio.

Crynodeb

Mae’r gwasanaeth hwn yn edrych yn fanylach ar y Ddaear a’i gallu i gynnal bywyd yn ei holl amrywiaeth. Mae’r fideo’n ehangu er mwyn annog y myfyrwyr i feddwl am y posibilrwydd y gallai bywyd mewn ffurfiau eraill fodoli ledled y bydysawd: beth fyddai eich neges chi i ffurfiau bywyd o’r fath, a sut y gallech chi fod yn siwr y bydden ni’n gallu cyfathrebu â nhw? Pa mor dda ydyn ni am gyfathrebu â’n gilydd?

Themâu

Cyfathrebu’n effeithiol.

Dod ymlaen â’n gilydd

Perthnasoedd
Dysgu bod gyda’n gilydd
Dysgu amdanaf fy hun

Cerddoriaeth a awgrymir


The Planets gan Holst

Unrhyw gerddoriaeth electronig, fel ‘Oxygene’ gan Jean-Michel Jarre

Emynau’n ymwneud â’r byd a’r greadigaeth, neu gariad Duw.

Amser i feddwl

(Goleuwch gannwyll a gadewch i’r myfyrwyr feddwl am yr yn y maen nhw newydd ei weld a’i glywed.)

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth bobl o blaned arall?
Sut byddech chi’n ceisio sicrhau eu bod wedi deall ystyr yr hyn roeddech chi’n ei ddweud? 
Efallai y byddai angen i chi feddwl am sut rydych chi’n sefyll, pa fynegiant sydd ar eich wyneb, a meddwl am iaith y corff yn gyffredinol  . . . .
Sut y gallai’r pethau hyn effeithio ar y ffordd y byddwch chi’n cyfathrebu â’ch ffrindiau, eich athrawon ac aelodau eich teulu heddiw?


Gweddi

Helpa fi i feddwl am y ffordd rydw i’n cyfathrebu,
a bod yn ymwybodol o’r holl arwyddion rydw i’n eu datgelu, heb i mi hyd yn oed ddweud gair.
Helpa fi i fod yn garedig, yn gadarnhaol, ac yn agored gydag eraill.

Amen.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>