Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Darnau Cam o Fetel a Geiriau Yma ac Acw

gan Gordon Lamont

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3/ Cyfnod Allweddol 4

Nod


Ystyried potensial creadigol rhyfeddol y meddwl dynol.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth        

 1. Rhannwch nifer o glipiau papur i rai o’r myfyrwyr a dywedwch eich bod chi’n mynd i roi dim ond 30 eiliad i bob un ohonyn nhw feddwl am bethau i’w gwneud â’r ‘gwrthrych hwn’ – peidiwch â chyfeirio ato fel clip papur.  Gofynnwch i’r myfyrwyr basio’r gwrthrychau o gwmpas fel bod gan bobl eraill gyfle i’w ‘trin a’u trafod’.
 2. Ar ddiwedd y 30 eiliad, gofynnwch am awgrymiadau: pa syniadau ydych chi wedi meddwl amdanyn nhw ar gyfer defnyddio’r gwrthrych hwn?

  Croesawch bob syniad - efallai y bydd gofyn i chi fod yn barod am ambell awgrym sydd heb fod yn mor ystyriol â hynny o hylendid!  Os yw syniadau yn araf yn dod, tynnwch sylw at y ffaith eich bod chi wedi gweld nifer o bobl yn plygu’r gwrthrychau, felly dyna un defnydd: tegan desg mewn swyddfa, rhywbeth i liniaru straen, hyd yn oed!

  Fe allai syniadau eraill gynnwys: pren mesur bychan; erial teledu ar gyfer ty dol; stensil; rhywbeth i lanhau ewinedd; rhywbeth i gadw dillad gyda’i gilydd; a hyd yn oed … rhywbeth i ddal papurau gyda’i gilydd!
 3. Nodwch eich bod chi wedi osgoi rhoi enw ar y gwrthrych, oherwydd unwaith y byddwn ni’n rhoi enwau ar rywbeth, rydym yn meddwl amdanyn nhw mewn ffordd benodol – drwy ei alw yn glip papur, dyna’r cyfan ydyw, clip i ddal papurau ynghyd.

  Awgrymwch i’r myfyrwyr y gallan nhw ddefnyddio’r dull hwn o ‘weld pethau yn wahanol’ gydag unrhyw broblem.  Caniatewch eich hun i weld pethau mewn ffordd wahanol, ac efallai y gwelwch chi ffordd ymlaen.
 4. Dewiswch un o’r awgrymiadau ar gyfer yr hyn y gallwch chi ei wneud â’r ‘clip papur’.  Dangoswch eich geiriadur, ac eglurwch fod gan y meddwl dynol allu di-ben-draw, mae’n ymddangos, i wneud cysylltiadau a chreu storïau - ac rydych chi i gyd yn mynd i wneud hynny yn awr. Y pwynt cychwynnol yw’r defnydd rydych chi wedi ei ddewis ar gyfer y clip papur; byddwch yn dod o hyd i’r elfen nesaf ar hap drwy ddefnyddio’r geiriadur.

  Gofynnwch i un myfyriwr agor y geiriadur ar hap, a myfyriwr arall i bwyntio, heb edrych, at unrhyw air, yna darllenwch ef - os oes angen, yn cynnwys y diffiniad.
 5. Gofynnwch am awgrymiadau – pwy sy’n gallu gwneud stori i gysylltu eich gwrthrych â’r gair rydych chi newydd ddod o hyd iddo?

  Cymerwch un awgrym, ac yna dewch o hyd i air arall ar hap, a bwydwch hwn i mewn i’r stori.  Pwysleisiwch fod hon yn dechneg ragorol pan fyddwch chi’n methu meddwl am rywbeth wrth ysgrifennu – dewch o hyd i air ar hap, ac edrychwch lle bydd hwnnw’n mynd â chi.

Amser i feddwl

Mae’r meddwl dynol yn rhyfeddol.

Rydym yn gwneud cysylltiadau bob amser.  Rydym yn chwilio am rywbeth newydd bob amser.

Sut byddwch chi’n defnyddio eich creadigrwydd heddiw?

Gweddi

Diolch i ti am y fflach greadigol sydd ym mhob un ohonom.

Diolch i ti am storïau, am gysylltiadau, am feddyliau ffres a syniadau newydd.

Hela fi i ddefnyddio fy nghreadigrwydd bob dydd ac ym mhob ffordd y gallaf.

Amen.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>