Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Ein Clustiau


gan Jan Edmunds


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 1

Nod

Gwerthfawrogi ein clyw a dangos pa mor bwysig yw gallu clywed.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

Amser i feddwl

Gweddi

Annwyl Dduw,

Rydyn ni’n diolch i ti am y rhodd arbennig o allu clywed.

Helpa ni i ddefnyddio ein clustiau yn ddoeth.

Gad i ni fod yn ymwybodol o seiniau sy’n ein rhybuddio rhag perygl, a chadw ni’n ddiogel.

Helpa ni i wrando’n ofalus yn ein gwersi fel ein bod yn gallu dysgu pethau newydd.

Helpa ni i werthfawrogi seiniau hyfryd byd natur sydd o’n cwmpas ym mhob man.

Rydyn ni’n diolch i ti am fod yn gallu clywed cerddoriaeth, seiniau chwerthin, a lleisiau pobl rydyn ni’n eu hadnabod yn dda, fel ein ffrindiau ac aelodau ein teulu.

Rydyn ni’n diolch i ti am ein clustiau ac am y negeseuon rhyfeddol rydyn ni’n eu clywed.

Amen.

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>