Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Mae Duw yn ein hadnabod i gyd


gan Jan Edmunds


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Dangos bod Duw yn ein hadnabod ni, ac yn ein caru ni, bob un.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Holwch y plant ydyn nhw’n gwybod faint o blant sydd yn yr ysgol. Oes unrhyw syniad ganddyn nhw faint o bobl sy’n byw yn eu pentref neu yn eu tref? Efallai bod rhai miloedd. Mae’n amhosib i ni fod yn adnabod pawb. Rydym yn ffrindiau â rhai o’r bobl am ein bod yn eu gweld yn yr ysgol, neu yn y llefydd y bydd aelodau’n teuluoedd yn mynd. Os byddwn yn gweld rhai pobl y aml, byddwn yn dod i’w hadnabod yn well, a bydd rhai ohonyn nhw’n dod yn ffrindiau arbennig i ni.

  Holwch y plant ydyn nhw’n gallu dyfalu faint o blant sydd yn y byd cyfan? Mae miliynau ar filiynau. Fe fyddai’n amhosib cyfrif pob un, na dod i adnabod pob un. Eto, mae Iesu wedi dweud wrth ei ddilynwyr: ‘Mae Duw yn adnabod pob un ohonoch ac yn eich caru, bob un.’ (‘Y mae’r Arglwydd yn dda wrth bawb’ – Salm 145.9.)
 2. Dangoswch y melon i’r plant, a gofynnwch iddyn nhw ddychmygu mai’r byd ydyw. Torrwch y melon yn ei hanner, a dangoswch yr haneri fel bod y plant yn gallu gweld yr hadau sydd y tu mewn. Awgrymwch fod yr hadau’n cynrychioli pobl y byd. Crafwch yr hadau i’r ddysgl a’u dangos eto i’r plant.

  Mae Duw yn edrych ar y byd fel rydym ni’n edrych ar y melon. Ac mae’n gallu gweld pob un ohonom yn union fel rydym ni’n gallu gweld yr hadau.
 3. Gwahoddwch y plant i’ch helpu chi ddarllen y gerdd.

  Mae Duw’n ein hadnabod i gyd
  addasiad o gerdd gan Jan Edmunds

  Os edrychwch chi ar y tu mewn i’r melon, fe welwch hadau di-ri.
  Mae’r byd yn llawn o bobl, ’run fath â chi a fi.
  Bydd rhai yn amrywio rhywfaint, eu croen neu eu gwallt, o ran lliw,
  Neu’n siarad ieithoedd eraill, yn ôl ym mha wlad maen nhw’n byw.
  Yng ngolwg Duw rydym oll yn bwysig, ac mae wedi rhoi i ni ei fyd.
  Mae ei roddion ym mhob man o’n cwmpas, yn dangos ei gariad atom i gyd.

  Treuliwch ychydig o amser yn trafod y gerdd, er mwyn gofalu bod y plant yn deall ei hystyr.

Amser i feddwl

Gweddi

Annwyl Dduw,

Edrych i lawr arnom a chadw ni’n ddiogel.

Dysga ni’r gwahaniaeth rhwng beth sy’n dda a beth sy’n ddrwg,

A bydd gyda ni heddiw a phob amser.

Amen.


Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>