Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

NAWR RYDYN NI’N DDEG

gan Susan McLean

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Annog synnwyr o ddiolchgarwch yn y plant.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

Roedd Iesu wrth ei fodd gyda’r dyn a ddaeth yn ôl i ddweud diolch.

 

Amser i feddwl

Ewch dros y stori eto’n fras, a phwysleisiwch mai un yn unig o’r deg a ddaeth yn ôl i ddweud ‘diolch’.

Gweddi

Diolch i ti, O Dduw am bopeth sydd gennym. 

Diolch i ti am ein bwyd, ein teulu, ein ffrindiau a phopeth a gawn gennyt ti. 

Mae’n ddrwg gennym ein bod weithiau yn anghofio dweud diolch.

Helpa ni bob amser i ddiolch i bobl eraill am y pethau y maen nhw’n eu gwneud i ni,

ac i ddiolch i ti am y cyfan sydd gennym.


Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>