Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

SEREN FECHAN YN Y NEN

gan Jan Edmunds

Addas ar gyfer Dosbarth Derbyn / Cyfnod Allweddol 1

Nod

Darparu cyflwyniad syml yn adrodd stori’r Nadolig.

Paratoad a deunyddiau

         

Gwasanaeth

 1. Daw grwp o blant wedi’u gwisgo fel sêr ymlaen i’r llwyfan gan ddawnsio i gerddoriaeth yr hwiangerdd ‘Twinkle, twinkle’. Wedi i’r ddawns ddod i ben, fe all y plant ffurfio grwp i eistedd ar ochr chwith y llwyfan. A bydd un o’r sêr yn aros ar ei thraed gan sefyll uwch ben y gweddill.
 2. Roedd y seren fach wedi bod yn disgleirio yn yr awyr am ddwy fil o flynyddoedd, ac roedd hi wedi gweld llawer o bethau rhyfeddol. Dyma’r stori:

  Grwp 1
  Seren fechan yn y nen,
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.
  Gwenu’n ddisglair uwch y byd,
  Gwenu’n ddisglair wnei o hyd,
  Seren fechan yn y nen,
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.

  Grwp 2
  Seren fechan yn y nen,
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.
  Dywed wrthym y stori dlos.
  Beth ddigwyddodd ymhell yn ôl?
  Seren fechan yn y nen,
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.

  Grwp 3
  Mewn stabl dlawd ganwyd baban Mair,
  a chysgai’n dawel ar y gwair.
  Angylion ddaeth i’w weled ef,
  y baban bach a ddaeth o’r nef.
  Mewn stabl dlawd ganwyd baban Mair,
  a chysgai’n dawel ar y gwair.

  Grwp 4
  Seren fechan, fe wnest dy ran,
  i arwain pobl at y fan.
  Fe ddisgleiriaist yn y nos,
  golau disglair, seren dlos.
  Seren fechan, fe wnest dy ran,
  i arwain pobl at y fan.

  Grwp 5
  Daeth angylion at fugeiliaid lu
  i ddweud am eni’n baban cu.
  Roedden nhw’n gwylio’r defaid a’r wyn,
  yng ngoleuni’r seren fwyn.
  Daeth angylion at fugeiliaid lu
  i ddweud am eni’n baban cu..

  Grwp 6
  Daeth doethion yno, oddi draw,
  ac anrhegion ym mhob llaw.
  Wedi dilyn dy olau clir,
  am filltiroedd dros y tir.
  Daeth doethion yno, oddi draw,
  ac anrhegion ym mhob llaw.

  Grwp 7
  Seren fechan yn y nen,
  yn gwenu’n ddisglair, uwch fy mhen.
  Gwenu’n ddisglair uwch y byd,
  Gwenu’n ddisglair wnei o hyd,
  Seren fechan yn y nen,
  fe wyddom nawr beth wnei uwch ben.

 

Amser i feddwl

Os bydd hynny’n briodol, fe allech chi oleuo cannwyll, a gofyn i’r plant ganolbwyntio ar y fflam wrth iddyn nhw feddwl eto am y stori y maen nhw newydd ei hadrodd.

Rydyn ni wedi adrodd stori’r seren fach a stori’r Nadolig cyntaf.

Pan fyddwch chi’n edrych i fyny i’r awyr ac yn gweld seren ddisglair, gobeithio y byddwch chi’n cofio am y stori ac am ystyr arbennig y Nadolig. Nadolig Llawen i bawb!

Emyn


Gwasanaethau Cynradd >>