Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Deuddeg Coeden Nadolig Fach


gan Jan Edmunds


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 1

Nod

Darparu cyflwyniad dosbarth, syml, sy’n ein hatgoffa o’r rheswm pam rydyn ni’n dathlu’r Nadolig.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

Deuddeg coeden ’Dolig 

addasiad o gerdd gan Jan Edmunds

Deuddeg coeden ’Dolig yn sefyll yn un rhes,

Deuddeg coeden ’Dolig, mae’r ’Dolig yn dod yn nes.

Deuddeg coeden ’Dolig sy’n cael eu torri lawr.

(Dau neu dri o blant yn meimio torri’r coed.)

Deuddeg coeden ’Dolig yn mynd i’r siopau ’nawr.

(Gall un plentyn fod yn yrrwr lori, gyda’r coed yn ffurfio llinell hir y tu ôl iddo, ac yn ei ddilyn o gwmpas y llwyfan.)

Deuddeg coeden ’Dolig gaiff eu cludo nawr i’r siop.

Deuddeg coeden ’Dolig yn cael eu dadlwytho wedi i’r lori ddod i stop.

(Mae’r gyrrwr yn dadlwytho’r coed ac yn eu gosod yn un rhes eto.)

Deuddeg coeden ’Dolig yn sefyll yno’n gwenu.

Deuddeg coeden ’Dolig i gyd yn cael eu gwerthu.

(Daw’r siopwr ymlaen i werthu’r coed fesul un i ddeuddeg o gwsmeriaid. Bydd y coed a’r cwsmeriaid yn symud - rhai i’r dde a rhai i ochr chwith y llwyfan.)

Deuddeg coeden ’Dolig gyda thinsel ac addurniadau,

(Gall nifer o blant addurno’r ‘coed’ â darnau o dinsel.)

Yn edrych yn hardd bob un, gyda’u goleuadau.

(Fe allai’r rhai sy’n actio’r coed ddal tortshis bach, a’u goleuo yn ystod y pennill yma.)

Deuddeg coeden ’Dolig yn gwarchod yr anrhegion,

(Daw Siôn Corn i mewn, gyda’i sach, a rhoi anrhegion wrth fôn pob coeden.)

Yr anrhegion lu ddaw gan Siôn Corn, wedi’u lapio’n brydlon. 

Coed Nadolig hapus, yn rhannu hwyl y ’Dolig,

Yn disgwyl yn gyffrous am y dydd arbennig. 

Yn ein hatgoffa i gyd am Fethlehem, a’r baban Iesu’n cael ei eni,

A’r dydd Nadolig cyntaf - cofiwn am hynny eto eleni. 

(Trefnwch i’r plant i  gyd ddod yn ôl i’r llwyfan ar y diwedd. Mae lleoliad pob plentyn yn bwysig, a rhowch gyfle i’r plant ymarfer hyn o flaen llaw.)

Amser i feddwl

Myfyrdod

Rhowch gyfle i’r gynulleidfa edrych ar y ‘coed’ mewn distawrwydd.

Gweddi

Diolch i ti am y Nadolig:

diolch am y coed Nadolig yn ein cartrefi,

a’r rhai fydd yn cael eu gosod cyn hir.

Diolch am gael gweld y goleuadau ar y coed,

ac am y llawenydd rydyn ni’n ei deimlo wrth eu gweld.

Diolch i ti am y Nadolig.

Amen.


Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>