Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

PENTECOST

(19 Mai 2013)


gan y Parch. John Challis


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Defnyddio car bach neu hofrennydd tegan sy’n cael eu rheoli o bell er mwyn darlunio grym yr Ysbryd Glân.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth 

  1. Dechreuwch y gwasanaeth trwy ddweud rhywbeth fel, ‘Heddiw, rydw i eisiau dangos rhywbeth i chi sy’n ymwneud â’r Ysbryd Glân. Adeg y Pentecost, fe ddaeth yr Ysbryd Glân at y disgyblion ar ffurf gwynt a thân.’

    Wrth i chi siarad, dechreuwch weithio gyda’r car bach neu’r hofrennydd sydd gennych chi’n cael ei rheoli o bell. Fe fyddwch chi wedi gosod y tegan yn rhywle yn yr ystafell o flaen llaw. Fe fydd y plant yn llawn diddordeb i weld beth sy’n gwneud y swn. Rhowch rywfaint o amser i chwarae ychydig â’r tegan, a gwahoddwch rywun i ddod i weithio’r car neu’r hofrennydd, gyda’r teclyn rheoli. 
  1. Dewch â’r drafodaeth i ben trwy ddweud, ‘Mae tonnau radio wedi bod mewn bodolaeth ers dechrau amser, ers pan gafodd y byd ei greu. Er nad ydym yn gallu eu gweld, rydyn ni’n gallu gweld eu heffaith – yn union fel y pethau hyn (y car neu’r hofrennydd yn cael eu rheoli) sy’n gweithio heb unrhyw wifrau. Fe wnaeth rhywun ddarganfod tonnau radio a dysgu sut i’w defnyddio.’ 
  2. Ewch ymlaen, ‘Yn yr un ffordd, mae Cristnogion yn gwybod am yr Ysbryd Glân. Dydyn ni ddim yn gallu gweld yr Ysbryd Glân, ond rydyn ni’n gwybod ei fod yno. Rydyn ni’n gallu gweld yr effaith a gafodd yr Ysbryd Glân ar fywydau’r disgyblion, ac ar lawer o bobl hyd heddiw.’
  3. Gorffennwch trwy ddweud, ‘Yn union fel gyda’r tonnau radio, oherwydd dydyn ni ddim yn gallu gweld yr Ysbryd Glân, dydi hynny ddim yn golygu ei fod ddim yno.’

    Gweithiwch y car neu’r hofrennydd sy’n cael ei rheoli o bell eto am ychydig.

Amser i feddwl

Meddyliwch am foment neu ddwy am y tonnau radio sy’n gwneud i’r car neu’r hofrennydd weithio.

Mae llawer iawn o bethau dydyn ni ddim yn gallu eu gweld y mae ein bywyd ambell dro’n dibynnu arnyn nhw  . . . Meddyliwch am rai o’r pethau hyn yn awr.

Gweddi

Annwyl Dduw,
diolch i ti am yr holl bethau rydyn ni’n eu defnyddio yn ein bywyd sy’n anweladwy.

Helpa ni i gofio bod cariad a llawenydd a heddwch yno i ni hefyd er nad ydyn ni’n gallu gweld y pethau hyn.


Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>