Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Y GEMAU OLYMPAIDD 2012

gan Jude Scrutton


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Cyflwyno’r gwerthoedd Olympaidd.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

        

 1. Dangoswch y fideo ar y Gemau Olympaidd i'r myfyrwyr (gwelwch yr adran 'Paratoad a deunyddiau'). (Cyn dangos y fideo, efallai y byddwch yn dymuno ychwanegu y bydd cwis ar ôl y gwasanaeth yn seiliedig ar y fideo yma.) Awgrymir ar y wefan eich bod yn gofyn:

  –  Faint o wledydd fydd yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd?
  –  Faint o athletwyr fydd yn cymryd rhan?
  –  Faint o bobl fydd yn gallu eistedd yn y Stadiwm Olympaidd?
  –  Faint o gampau sy'n rhan o'r Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd?
  –  Faint fedrwch chi eu henwi?
  –  Ydych chi eisoes yn cymryd rhan eich hun mewn unrhyw un o'r chwaraeon neu’r campau hyn?
  –  Sawl medal aur Olympaidd fydd yn cael eu cyflwyno yn ystod y Gemau?
  –  A fedrwch chi enwi unrhyw gampau a fydd yn newydd yng Ngemau Olympaidd 2012?
  –  Ymhle y bydd y digwyddiadau Olympaidd eraill yn digwydd y tu allan i Lundain, a pha gampau fydd yn digwydd yno?
  –  Pa gamp fyddech chi'n hoffi ei gweld fwyaf yn y Gemau Olympaidd?
 2. Trafodwch y ffaith bod miloedd o athletwyr o bob lliw a chred yn cyfarfod mewn un ddinas i gystadlu a pherfformio mewn ymdrech i gyrraedd at eu nodau personol a'u safon bersonol orau.

  Dywedwch fod saith o egwyddorion neu werthoedd cyffredin yn greiddiol i'r Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd. Mae'r gwerthoedd hyn yn tanategu'r gemau a chlymu'r athletwyr yn un.  Maen nhw'n crynhoi'r credo Olympaidd.

  Gofynnwch a oes unrhyw un yn gwybod beth yw'r gwerthoedd hyn.
 3. Mae yna dri o werthoedd Olympaidd ynghyd â phedwar o werthoedd Paralympaidd. Dyma nhw:

  Gwerthoedd Olympaidd

  -  parch: chwarae teg; gwybod beth yw eich ffiniau eich hun; gofalu am eich iechyd a'ch amgylchfyd eich hun
  -  rhagoriaeth: sut i gyflwyno'r ochr orau ohonoch eich hun, ar y maes chwarae neu mewn bywyd; cymryd rhan a gwneud cynnydd yn unol â'n hamcanion ein hunain
  -  cyfeillgarwch: sut i ddeall eich gilydd trwy gampau er gwaethaf y gwahaniaethau

  Gwerthoedd paralympaidd
  -  dewrder
  -  penderfyniad
  -  ysbrydoliaeth
  - cydraddoldeb

  Mae gan rwydwaith 'Get Set' fideo am y gwerthoedd hyn os ydych chi’n dymuno eu harchwilio'n fwy manwl (gwelwch yr adran 'Paratoad a deunyddiau').
 4. Trafodwch y ffaith bod athletwyr weithiau'n gallu colli golwg ar y gwerthoedd hyn a'u gwadu trwy dwyllo a chymryd cyffuriau.
 5. Trafodwch sut y mae holl grefyddau'r byd hefyd yn ein haddysgu i fyw ein bywyd, a helpu pobl eraill, a bod y gorau y gallwn ni fod.

  Weithiau mewn bywyd gallwn wneud camgymeriadau ac anghofio'r gwerthoedd hyn ond nid yw byth yn rhy hwyr i ddod yn ôl ar y llwybr cyfiawn.  

 

Amser i feddwl

Meddyliwch am yr holl bobl sy'n paratoi ar gyfer y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd. Beth mae'r math yma o ymrwymiad yn ei ddweud wrthych chi heddiw?

Emyn

Cerddoriaeth ychwanegol a awgrymir

 ‘Make it happen’ gan Mariah Carey

 


Gwasanaethau Uwchradd >>