Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

AGORWCH EICH CEG I FLASU; 
AGORWCH EICH LLYGAID I WELD. . .

gan Guy Donegan-Cross 

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2


Nod

Ein hannog i fod yn ddiolchgar am y pethau rydyn ni’n gallu eu blasu a’u gweld.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth 

 1. Dywedwch wrth y plant fod y gwasanaeth hwn yn ymwneud â’r peth pwysicaf un. Mae’r Beibl yn dweud wrthym am agor ein ceg a blasu, ac agor ein llygaid a gweld pa mor dda yw Duw. Felly, gadewch i ni flasu rhywbeth, a gweld rhywbeth.
 2. Gofynnwch am ddau wirfoddolwr. Rhowch ychydig o rawnwin i bob un. Edrychwch faint o’r grawnwin y bydd y ddau’n gallu eu dal (yn ddelfrydol, yn eu dwylo, er y gallech chi ofyn iddyn nhw geisio’u dal a’u ceg, ond byddwch yn ofalus iawn) trwy eu taflu i’r awyr a’u dal. Os ydych chi’n gallu dangos iddyn nhw gyntaf sut i wneud byddai hynny’n syniad da! Wrth reswm, os bydd y grawnwin yn disgyn ar lawr, peidiwch â gadael i’r plant eu bwyta!

  Gofynnwch:  Beth mae pobl yn hoffi ei fwyta? (Nodwch yr awgrymiadau ar y bwrdd gwyn.)
 3. Gofynnwch am ddau wirfoddolwr sy’n gallu cadw’u llygaid ar agor am amser hir heb ‘blincio’. Chwaraewch gerddoriaeth tra byddwch chi a’r gynulleidfa’n cadw golwg ar y ddau. Pa mor hir y byddan nhw’n gallu cadw eu llygaid ar agor?

  Gofynnwch i’r plant: Beth ydych chi’n gallu ei weld yn y neuadd hon, neu’r dosbarth hwn, sy’n rhodd gan Dduw? (Eto, lluniwch restr ar y bwrdd gwyn.) 

  Beth ydych chi’n gallu ei weld y tu allan, sy’n rhodd gan Dduw? (Lluniwch restr arall.) 
 4. Darllenwch stori’r Deg o wahangleifion o Efengyl Luc 17.12–19 (gwelwch yr adran ‘Paratoad a deunyddiau’ er mwyn cael y stori). Neu, adroddwch y stori yn eich geiriau eich hun.

  Pwysleisiwch sut mae’r stori’n dangos mai’r UN hwnnw a ddaeth yn ei ôl i ddweud diolch oedd yr unig un i gael ei wella’n iawn – dim ond hwnnw gafodd iachâd gwirioneddol. 

Amser i feddwl

Gweddi

Gan ddefnyddio’r rhestrau rydych chi wedi’u hysgrifennu ar y bwrdd gwyn, arweiniwch y plant mewn gweddi o ddiolchgarwch yn ôl y ffurf ganlynol:

Arweinydd  Am . . .

Plant  Diolch i ti, Dduw.

Arweinydd  Am . . .

Plant  Diolch i ti, Dduw.

(Efallai yr hoffech chi chwarae cerddoriaeth yn y cefndir.)

Gweddi derfynol

Agor ein ceg fel y gallwn flasu,

agor ein llygaid fel y gallwn weld

yr holl roddion rwyt ti’n eu rhoi i ni, Arglwydd.

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>