Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Cael enw drwg (Ofn yr Arglwydd)

gan Stuart Kerner

Un tro roedd dau frawd oedd bob amser yn gwneud drygau. Fe fyddech chi’n gwybod os oedd pêl-droed neu bêl griced wedi torri eich ffenestr, mae’n bur debyg mai’r ddau ddrygionus yma fyddai’n gyfrifol.

Fe fydden nhw bob amser wedi gwneud rhyw ddrwg, fel na fyddai eu mam druan yn gwybod beth i’w wneud â nhw. Un diwrnod fe ofynnodd i’r gweinidog lleol ddod i’w cartref  i gael sgwrs â nhw, a cheisio’u perswadio i ymddwyn yn well. Roedd hi’n gobeithio y byddai’r gweinidog yn gallu gwneud iddyn nhw ofni Duw.

Pan gyrhaeddodd y gweinidog, fe ofynnodd am gael gweld y bechgyn yn unigol ar ben eu hunain.

Daeth yr ieuengaf o’r ddau i mewn yn gyntaf, a gofynnodd y gweinidog iddo:

‘Ble mae Duw?’ Ni chafodd ateb gan y bachgen.

Holodd y gweinidog eto, mewn llais cryfach: ‘Ble mae Duw?’

Roedd y bachgen yn parhau i wrthod cynnig ateb. Pan ofynnodd y gweinidog yr un cwestiwn eto am y trydydd tro, cododd y bachgen o’r gadair a rhedeg allan o’r ystafell.

Aeth ar ei union at ei frawd, gan ddweud wrtho, ‘Rydyn ni mewn trwbl o ddifri!’

‘Pam? Beth sydd wedi digwydd?’ gofynnodd ei frawd yn syn, gan geisio meddwl pa un o’r drygau roedden nhw wedi’i wneud oedd yn mynd i haeddu cosb enbyd.

‘Mae Duw ar goll,’ meddai’r brawd bach, ‘ac maen nhw’n meddwl mai ni sy’n gyfrifol!’

Ydi’ch enw drwg chi yn peri eich bod chi’n cael y bai am bopeth?

 


Gwasanaethau Uwchradd >>