Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Y Nadolig


gan Jan Edmunds


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 1

Nod

Darparu cyflwyniad syml ar gyfer y Nadolig.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

Y Nadolig

addasiad o gerdd Jan Edmunds

Pan fydd plant yn meddwl am y Nadolig,

Beth yw’r peth cyntaf a ddaw i’w meddyliau?

Fel rheol, meddwl am yr anrhegion fyddan nhw’n eu cael

Gan eu perthnasau a’u ffrindiau.

I rieni, mae’r holl waith paratoi,

Cant a mil o bethau i’w gwneud yn ddi-oed,

Cerdded y siopau a phrynu bwyd,

Er mwyn dathlu’r Nadolig yn y ffordd orau erioed.

Heb anghofio’r goeden,

A’r llu goleuadau,

Mae pawb wrth eu bodd

Gyda’r holl addurniadau.

Ond arhoswch! Fe ddylem gofio pam, ar y diwrnod hwn,

Diwrnod sy’n hynod o ‘sbesial’,

Sef, bod Iesu wedi’i eni ym Methlehem,

Flynyddoedd yn ôl – a hynny mewn stabl!

Fe gyhoeddodd angylion y newydd mawr

I’r bugeiliaid yn y caeau.

Ac fe aethon nhw’n syth i Fethlehem

I weld y baban, a phlygu eu gliniau.

Daeth tri brenin ag anrhegion i’r baban bach,

Aur, thus a myrr, oedd ganddyn nhw’n wir.

Fe ddaethon nhw o hyd iddo yn ei wely tlawd

Ar ôl dilyn golau disglair seren glir.

Cofiwch felly ar adeg y Nadolig,

Y rheswm am yr holl ddathliadau,

Sef bod Iesu wedi’i eni ar y diwrnod hwn,

Iesu, ddaeth i’n dysgu ni sut i fyw ein bywydau.

Amser i feddwl

Myfyrdod

Gofynnwch i’r plant feddwl am stori’r Nadolig tra bydd cerddoriaeth Nadoligaidd yn cael ei chwarae.

Gweddi

Annwyl Dduw,

Diolch i ti am y Nadolig:

Amser arbennig i fod gyda’r bobl sy’n ein caru ni,

Amser i ddangos i bobl pa mor bwysig ydyn nhw i ni,

Amser i gofio dy gariad tuag atom, a ddangoswyd yn stori genedigaeth Iesu.

Amen.


Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>