Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Dyfroedd Cythryblus

gan Stuart Kerner

Lawer o flynyddoedd yn ôl, fe werthodd rhyw ddyn ffynnon i’w gymydog. Ond pan aeth y cymydog i nôl dwr o’r ffynnon, fe rwystrodd y dyn ef fynd i nôl y dwr, gan ddweud:

‘Y ffynnon yn unig wnes i ei gwerthu i ti, wnes i ddim gwerthu’n dwr i ti. Os wyt ti eisiau hwnnw hefyd, rhaid i ti dalu rhagor o arian.’

Yn naturiol, doedd y cymydog ddim yn fodlon gwneud hynny, ac fe fynnodd fynd â’r dyn anonest yma i’r llys er mwyn cael cyfiawnder. Wedi i’r ddau gyflwyno’u hachos, dywedodd y barnwr wrth y dyn oedd wedi gwerthu’r ffynnon:

‘Am mai dim ond y ffynnon werthaist ti i dy gymydog, does gen ti ddim hawl cadw dy ddwr ynddi. Rhaid i ti dalu rhent iddo am ddefnyddio’r ffynnon, neu fel arall, rhaid i ti symud dy ddwr oddi yno ar unwaith!’

Sylweddolodd y twyllwr ei fod wedi’i drechu. Ymgrymodd o flaen y barnwr ac ymadael â’r llys gan wfftio’i hun am geisio bod yn glyfar, ac yna bod wedi methu mor ddifrifol.

Weithiau, pan fyddwn ni’n meddwl ein bod ni wedi bod yn glyfar, ac yn gallu cael un yn well ar rywun arall, rydyn ni mewn gwirionedd yn bur dwp!  Gonestrwydd yw’r polisi gorau.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>