Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Gwneud Rhywbeth Ar Frys

gan Stuart Kerner

Unwaith roedd heliwr ifanc yn byw ar ben ei hun, gyda’i gi mawr, o’r enw Rex. Roedd Rex yn gi nodedig iawn, hanner ci, hanner blaidd.

Ar ôl rhai blynyddoedd, fe briododd yr heliwr â merch ifanc brydferth. Yn anffodus, bu farw ei wraig ifanc ar enedigaeth eu mab bach. Wedi hynny, pan fyddai’r heliwr eisiau mynd allan i hela, fe fyddai’n gadael Rex y ci gartref i warchod y baban tra byddai ef allan o’r ty.

Un diwrnod roedd allan yn hela a chafodd ei ddal mewn storm fawr. Bu’n ymochel i aros i’r storm fynd heibio, ac  oherwydd hynny roedd yn hwyrach nag arfer yn cyrraedd adref. Pan gyrhaeddodd y ty, cafodd fraw wrth weld drws y ty ar agor. Ond cafodd fwy o fraw fyth pan welodd yr olygfa oedd yn ei wynebu. Roedd yr ystafell yn anhrefn llwyr. Doedd dim golwg o’r baban, ac yn fwy na hynny, roedd dillad y crud yn waed i gyd!

Yn llawn arswyd, ac yn methu deall beth oedd wedi digwydd yno, gwelodd yr heliwr Rex y ci yn ymlwybro’n araf o’r lle'r oedd wedi bod yn gorwedd o dan y gwely. Roedd gwaed ar geg y ci. Yn ei ddicter, cododd yr heliwr ei gleddyf a tharo’r ci ar ei ben yn ffyrnig, â’r cleddyf, a’i ladd.

Yn union wedyn, fe glywodd yr heliwr swn ei fab bach yn crio, roedd y swn yn dod o gyfeiriad cadair oedd â’i phen i lawr yn ei ymyl. Gafaelodd yn y gadair a’i chodi. Yno, roedd ei fab bach yn fyw ac yn iach. Ond yn ei ymyl ar y llawr, roedd corff marw neidr anferth. Roedd y neidr wedi’i gorchuddio â gwaed, ac roedd ôl dannedd y ci yn amlwg ar ei gwddw. Roedd y ci ffyddlon wedi ymosod ar y neidr wenwynig rhag iddi niweidio’r plentyn bach.

Mae’r rhai sy’n gwneud pethau’n fyrbwyll yn aml yn  edifarhau wedyn am amser hir iawn. Fyddwch chi’n ystyried canlyniadau eich gweithredoedd, neu a fyddwch chi’n taro’n gyntaf ac yn holi’r cwestiynau wedyn?


Gwasanaethau Uwchradd >>