Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Imiwnedd I Weniaith

gan Stuart Kerner

Hysbyswyd brenin pwerus rhyw wlad, un tro, fod rhywun yn dod i’w weld. Rhybuddiodd ei ymgynghorwyr ef bod yr ymwelydd yma’n un enwog am ei weniaith, yn wir roedd wedi gwneud gyrfa o ffalsio, ac roedd ar ei ffordd i’r palas i weld y brenin.

‘Byddwch ar eich gwyliadwriaeth, Eich Mawrhydi,’ rhybuddiodd ei ymgynghorwyr. ‘Mae’r dyn yma’n ennill ffafrau pobl flaenllaw a phwysig fel chi trwy ffalsio a dweud pethau fydd yn eu plesio. Mae’n gallu eu perswadio i roi anrhegion drud, a thiroedd hyd yn oed, iddo.’

‘Peidiwch â phryderu,’ meddai’r brenin, ‘rydw i’n ddigon call i beidio â chael fy nhwyllo gan driciau o’r fath. Gadewch iddo ddod i fy ngweld i.’

Pan gyrhaeddodd y dyn, fe adroddodd gerdd o fawl i’r brenin, a disgyn wrth ei draed: ‘Mawr yw fy anrhydedd, o gael bod yn yr un ystafell â’r brenin mwyaf brenhinol o’r brenhinoedd, bron nad wyf yn cael fy nallu gan ddisgleirdeb eich harddwch, gan ogoniant eich presenoldeb, eich cyfaredd ddwyfol, eich gras, eich ceinder …’

Aeth y dyn yn ei flaen fel hyn am tua ugain munud. Pan oedodd am ysbaid i gael ei wynt ato sibrydodd un o’r ymgynghorwyr air yng nghlust y brenin.

‘Oni wnaethom ni eich rhybuddio chi, Eich Mawrhydi?’ meddai. ‘Yn wir, y mae yn siaradwr llithrig iawn!’

‘Peidiwch â phryderu,’ meddai’r brenin eto, ‘Fel y dywedais i wrthych chi, rydw i’n ddigon call, nid peth hawdd yw fy nhwyllo i. Y foment y bydd y dyn yn dechrau ffalsio, fe alwaf orchymyn i’w daflu allan o’r palas. Ond hyd yma, dim ond yr hyn sydd yn wir y mae wedi’i ddweud.’

Ai dim ond y pethau da y mae pobl yn eu dweud y byddwch chi’n eu clywed, ac a fyddwch chi’n anwybyddu unrhyw feirniadaeth?

 


Gwasanaethau Uwchradd >>