Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Marwolaeth Yn Gysylltiedig  Chymuned Yr Ysgol

Addaswyd gan Stuart Kerner

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod


Tynnu’r ysgol at ei gilydd a hwyluso’r broses o alaru.

Paratoad a deunyddiau


Gwasanaeth

  1. Rhowch eglurhad byr ar bwrpas y gwasanaeth: sef cofio am yr un sydd wedi marw, a chynnig cyngor ymarferol ac awgrymiadau (awgrymu lle arbennig i fynd iddo er mwyn cael bod yn dawel, rhoi llyfr coffa mewn lle arbennig i unrhyw un sy’n dymuno gwneud hynny gael ysgrifennu ynddo, gosod pethau i’w darllen neu i edrych arnyn nhw er cof, presenoldeb cynghorwr neu gaplan yn yr ysgol).
  2. Treuliwch foment o ddistawrwydd er mwyn i’r plant gael dwyn i gof eu hatgofion eu hunain (peidiwch â chynnal saib rhy hir rhag ofn y bydd yr ymateb yn mynd yn rhy emosiynol). Yna, chwaraewch gerddoriaeth, efallai ddarn oedd yn hoff gan yr un rydych chi’n ei gofio (ond gochelwch ddarn sy’n rhy drwm neu ddigalon).
  3. Eglurwch pa adnoddau sydd ar gael yn yr ysgol i’w helpu er mwyn dod i delerau â’r farwolaeth: cynghorwr neu gaplan, man tawel, llyfr coffa, etc. Soniwch fod rhai eraill efallai, heblaw’r rhai sy’n cael cyngor gan bobl broffesiynol, angen cymorth hefyd, ac y dylai pawb fod yn gofalu am ei gilydd.
  4. Gall unrhyw un o’r cerddi neu’r darlleniadau sy’n dilyn fodd yn addas, yn dibynnu ar oedran ac aeddfedrwydd y disgyblion. Fe allech chi addasu rhai o’r cerddi neu’r darlleniadau canlynol i’w cyflwyno i’ch cynulleidfa. Dewiswch y rhai sydd fwyaf addas ar gyfer y rhai sydd gennych chi yn eich gofal:

‘Death is nothing at all’ gan Canon Henry Scott Holland
http://www.skdesigns.com/internet/articles/prose/death.html

‘Do not stand at my grave and weep’ gan Mary Elizabeth Frye

http://www.worldprayers.org/frameit.cgi?/archive/prayers/celebrations/do_not_stand_at_my_grave.html

‘What is dying?’ gan Esgob Brent
http://www.poeticexpressions.co.uk/POEMS/What%20is%20dying%20-%20Bishop%20Brent.htm

‘Remember me when I am gone away’ gan Christina Rossetti
http://www.bartleby.com/101/787.html

‘When I die If you need to weep’ gan Merrit Malloy
http://www.inspirationpeak.com/endingsandbeginnings.html

     5. Ac fel dewis arall, fe allai’r darlleniad hwn o’r Hen Destament gael effaith o dawelu, ac a fyddai’n rhoi naws   

         briodol cyn dychwelyd at faterion bydol:

         Llyfr y Pregethwr 3.1-8: Amser i Bopeth

         Y mae tymor i bopeth,
         ac amser i bob gorchwyl dan y nef:
         amser i eni,  ac amser i farw,
         amser i blannu, ac amser i ddiwreiddio’r hyn a blannwyd,
         amser i ladd, ac amser iachau,
         amser i dynnu i lawr, ac amser i adeiladu,
         amser i wylo, ac amser i chwerthin,
         amser i alaru, ac amser i ddawnsio,
         amser i daflu cerrig, ac amser i’w casglu,
         amser i gofleidio, ac amser i ymatal,
         amser i geisio, ac amser i golli,
         amser i gadw, ac amser i daflu ymaith,
         amser i rwygo, ac amser i drwsio,
         amser i dewi, ac amser i siarad,
         amser i garu, ac amser i gasáu,
         amser i ryfel, ac amser i heddwch.

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>