Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Meddwl Yn Greadigol

gan Stuart Kerner

Roedd yr athro wedi rhoi gwers yn ymwneud â meddwl yn greadigol. Wedyn, fe ddaeth ei ddisgyblion ato a gofyn iddo roi tasg iddyn nhw fyddai’n golygu bod yn rhaid iddyn nhw feddwl yn greadigol.

Meddyliodd yr athro am foment, cyn rhoi a rhidyll bob un i’r myfyrwyr a gofyn iddyn nhw’u llenwi â dwr o’r môr. Aeth y myfyrwyr i lawr at lan y môr, ac fe fuon nhw yno am gryn dipyn o amser. Yn y diwedd aeth yr athro i chwilio amdanyn nhw, i gael gweld sut hwyl roedden nhw’n ei gael. Daeth o hyd i’r myfyrwyr ifanc yn eistedd yn ddigalon, yn edrych yn ddiobaith ar eu rhidyllau.

Cododd pob un ar ei draed pan welson nhw’r athro’n dod.

‘Mae’r dasg yma’n hollol amhosibl, syr,’ meddai un o’r myfyrwyr. ‘All neb yn y byd lenwi rhidyll â dwr.’

‘O, felly?’ meddai’r athro, gan afael yn rhidyll un o’r myfyrwyr.

‘Weithiau,’ meddai, ‘mae’n rhaid i ni gymryd cam yn ôl, ac edrych ar  broblem o safbwynt gwahanol.’

Cerddodd at y dwr ac ymlaen i ganol y tonnau a thafolodd y rhidyll mor bell ag y gallai i mewn i’r môr. Fe suddodd y rhidyll.

‘Dyna chi!’ meddai’r athro. ‘Mae’n llawn dwr nawr!’

Weithiau, mae’r ateb i’n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn ôl ac edrych eto.


Gwasanaethau Uwchradd >>