Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Byddwch Yn Ofalus O ’r Hyn Rydych Chi’n Ei Ddymuno

gan Stuart Kerner

Ryw dro, flynyddoedd lawer yn ôl, mewn gwlad bell, roedd torrwr cerrig yn byw, ac roedd yn anfodlon ar ei fyd. Fe hoffai fod yn hapus, a dymunodd â’i holl galon y gallai fod yn fwy nerthol a llwyddiannus. Roedd y wlad neilltuol yma, lle'r oedd y torrwr cerrig yn byw, yn wlad llawn hud a phwerau rhyfeddol. Ac yn wir, roedd y torrwr cerrig wedi dymuno mor daer fel y daeth ei ddymuniad yn wir. Gydag awel o wynt fe ddaeth y torrwr cerrig yn wr cyfoethog, a oedd yn gwisgo dillad gwych a gemwaith hardd ac yn berchen ar ei gamel ei hun.

Wrth farchogaeth ei gamel, meddyliai’r torrwr cerrig wrtho’i hun, ‘Fe hoffwn i fod yn fwy pwerus … fe hoffwn i fod yn frenin. Does neb yn fwy pwerus na hynny.’ Ac unwaith eto, fe wireddwyd ei ddymuniad.

Wedi hynny, roedd yn marchogaeth ceffyl gwyn hardd, ac yn gwisgo coron o aur. Wrth iddo farchogaeth, daliwyd y torrwr cerrig, oedd nawr yn frenin, mewn storm o wynt mawr a chwythwyd ei goron oddi ar ei ben yn uchel i’r awyr.

Meddyliodd y torrwr cerrig am foment cyn penderfynu yr hoffai gael ei droi’n wynt nerthol. Roedd yn sicr fod hwnnw’n fwy grymus nag unrhyw frenin na dim arall yn y byd, yn ddigon nerthol i allu symud unrhyw beth a fynnai. Ac yn wir i chi, cafodd y torrwr cerrig ei ddymuniad, a chafodd ei droi’n wynt cryf oedd yn gallu chwythu trwy’r wlad ac ysgubo popeth oedd o’i flaen.

Roedd hynny wrth ei fodd, nes y daeth yn erbyn llethrau mynydd mawr. Doedd y mynydd ddim am symud iddo. A dyna chi ... mae’n debyg eich bod wedi dyfalu eisoes beth ddigwyddodd nesaf. Fe ddymunodd y torrwr cerrig anfodlon am gael bod yn fynydd enfawr, yn sefyll yn gadarn ac yn gryf, mor gryf fel na allai unrhyw beth yn y byd ei symud. Ac unwaith eto, yn ôl pwerau hud y wlad, cafodd y torrwr cerrig ei drawsnewid i’r hyn yr oedd yn dymuno bod.

Wrth iddo edrych dros yr holl wlad yn teimlo mor falch o gael bod mor gryf a nerthol, fe sylwodd ar un torrwr cerrig bach cyffredin wrthi’n torri darnau o’r graig wrth ei odre. Aeth teimlad rhyfedd trwyddo. Meddyliodd yr hoffai fod yn dorrwr cerrig cyffredin unwaith eto, gan ei fod yn gweld fod un dyn bach fel hwnnw’n gallu dofi’r mynydd mwyaf.

Felly, wrth i’r grymoedd rhyfeddol drawsnewid y torrwr cerrig unwaith eto, fe sylweddolodd o’r diwedd nad yw’r man gwyn fan draw ddim gwell wedi’r cyfan. Efallai y dylai fod wedi bodloni ar ei fyd yn y lle cyntaf.

Byddwch yn ofalus o’r hyn rydych chi’n ei ddymuno, efallai y bydd eich dymuniad yn dod yn wir. Ond efallai  y byddwch yn blino’n fuan, ac yn dymuno cael bod yn ôl fel roeddech chi o’r blaen. Dysgwch werthfawrogi’r hyn sydd gennych chi, a gwnewch yn fawr o’ch doniau.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>