Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

HEB FOD YN UNION FEL MAE’N YMDDANGOS!

gan Rebecca Parkinson


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Nod

Mae’r gwasanaeth yma’n gysylltiedig â Dydd y Cofio. Ei nod yw annog y plant i sylweddoli y gall rhywbeth fod yn wahanol i’r hyn welwch chi ar yr olwg gyntaf. Nid yw pethau bob amser yn union fel maen nhw’n ymddangos!

Paratoad a deunyddiau


Gwasanaeth

Unwaith yr oedden nhw allan o’r Geto, byddai Irene yn trefnu cartrefi diogel i’r plant fyw ynddyn nhw. Cadwodd Irene gofnod arbennig o bob plentyn a theulu y llwyddodd i’w helpu.  Ond rhag ofn y byddai’r Almaenwyr yn dod i chwilio am ei chofnodion, fe'i cuddiodd nhw mewn pot jam a'i gladdu o dan goeden yn ei gardd gefn!

Llwyddodd Irene i smyglo 2,500 o blant allan o’r Geto.

Yn ystod y rhyfel cafodd Irene ei dal un tro a chael ei chwestiynu a’i cham-drin. Ond ni fu hynny’n ddigon i’w hatal rhag helpu eraill.

Ar ôl y rhyfel, cloddiodd Irene am ei phot jam a cheisiodd ddarganfod teuluoedd yr holl blant yr oedd hi wedi eu helpu er mwyn iddyn nhw gael mynd yn ôl at ei gilydd unwaith eto. 

Dangoswch y trydydd llun. Dyma Irene yn 2005 gyda rhai o’r plant y gwnaeth hi eu hachub yn ystod y rhyfel.

Amser i feddwl

Oedwch am foment i feddwl am sut un oedd y wraig hon, Irene Sendler. Gadewch i ni benderfynu yn ein calonnau, i garu pobl eraill fel y gwaeth hi, a meddwl am bobl eraill o’n blaen ni ein hunain.

Gweddi

Annwyl Dduw,

Diolch i ti am bobl fel Irene Sendler,

a oedd yn gofalu am bobl, hyd yn oed pan oedd hynny’n waith peryglus.

Helpa ninnau i ofalu am y bobl hynny sydd o’n cwmpas ninnau.

Help ni i gymryd amser i ddod i adnabod y bobl, a deall sut rai ydyn nhw o’r tu mewn,

ac nid i’w barnu nhw yn ôl sut maen nhw’n edrych.

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>